Tniesz drzewo? Uważaj

09 Maj, 2018

  PACHNICA DĘBOWA była przyczyną kłopotów właściciela terenu w sołectwie Promnice, na którym wycięto niedawno drzewa. Okazało się, że w przyciętych na początku tego roku wierzbach żyła pachnica dębowa – owad, który jest pod ścisłą ochroną. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wszczął postępowanie w sprawie podejrzenie popełnienia wykroczenia.  Miało ono polegać na dopuszczeniu podczas […]

Informacje Więcej

Interesujące obserwacje żerowania postaci dorosłych chronionych gatunków chrząszczy (Coleoptera) na Dolnym Śląsku

12 Cze, 2017

W okresie ostatnich kilkunastu lat możemy zaobserwować znaczący wzrost wiedzy na temat rozmieszczenia, ekologii, biologii i genetyki wybranych saproksylicznych gatunków chrząszczy (np. Ranius i in. 2005, Buse i in. 2007, Thomaes i in. 2008, Audisio i in. 2009, Horák i in. 2011, Drag i in. 2015, Kadej i in. 2015). Niewątpliwie jedną z ważniejszych przyczyn […]

Informacje Więcej

Pachnica dębowa Osmoderma eremita s.l. (Scopoli, 1763) na Opolszczyźnie – aktualny obraz rozmieszczenia i perspektywy ochrony

22 Maj, 2017

Pachnica dębowa  Osmoderma eremita sensu lato (Scopoli, 1763) (fot. 1) jest chrząszczem cieszącym się w ostatnich kilkunastu latach sporym zainteresowaniem nie tylko badaczy – entomologów, ale również osób i organizacji zajmujących się ochroną przyrody w naszym kraju (Burakowski i in. 1983, Oleksa i in. 2003, Gutowski i Ruta 2004, Szwałko 2004, Gawroński i Oleksa 2006, […]

Informacje Więcej

WYSTĘPOWANIE PACHNICY DĘBOWEJ OSMODERMA EREMITA SCOPOLI, 1763 W PRZYDROŻNYM SZPALERZE WIERZBOWYM

03 Lut, 2017

  Introduction Najczęściej terenem cennym przyrodniczo jest obszar cechujący się znaczącymi wartościami przyrodniczymi, wrażliwy na przekształcenia antropogeniczne, które mogą spowodować obniżenie jego rangi. Nie wszystkie jednak wartościowe pod względem cech środowiska przyrodniczego obszary są i mogą być w przyszłości objęte formami ochrony. Często są to tereny o niewielkiej powierzchni (stanowisko chronionej rośliny) czy też mające charakter liniowy […]

Więcej

Ochrona pachnicy dębowej w lasach i nie tylko

23 Sty, 2017

DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywa Siedliskowa) obliguje państwa członkowskie Unii Europejskiej do ukształtowania spójnej sieci Natura 2000 celem ochrony dziedzictwa przyrodniczego Europy. Załącznik pierwszy tej dyrektywy wymienia siedliska, a drugi gatunki roślin i zwierząt (poza ptakami chronionymi odrębną dyrektywą), których […]

Więcej

Pachnica dębowa jest zgubą czy ratunkiem dla starodrzewu

24 Gru, 2016

Zadrzewione aleje, zwłaszcza te złożone ze starodrzewu zawsze budzą nostalgię. Potężne pnie drzew wobec konfrontacji z szybko poruszającymi się samochodami przywołują opamiętanie, zwalniamy aby móc nacieszyć się zielenią oraz troską o swoje auto, gdyż pnie tak niebezpiecznie stają blisko przy części jezdnej. Drzewo wraz z wiekiem nabiera majestatu i jego obserwatorzy chcąc czy nie chcąc […]

Więcej

Pachnica dębowa – skryty mieszkaniec dziupli

17 Lis, 2016

Chrząszcze pachnicy dębowej są zdecydowanymi domatorami i bardzo niechętnie opuszczają dziuple Początkiem lata w otoczeniu dziupli zasobnych w próchno, przy sporej dozie szczęścia, można zaobserwować pachnicę dębową. Ten sporych rozmiarów chrząszcz, długości 3,5–4 cm, pojawia się wówczas na 3 do 6 tygodni by odbyć rójkę i złożyć do 30 jaj zapewniających ciągłość gatunku. Chrząszcze są […]

Więcej

Proszę wstać, sąd idzie !

29 Lip, 2016

Oskarżyciel Maja, lat 9: Oskarżony niszczy nasze domy! Psuje stoły i krzesła. Jest zły, jest szkodnikiem! Oskarżyciel Tomek, lat 7: Jest brzydki! Śmierdzi i brudzi! Obrońca Kuba, lat 10: Zgłaszam sprzeciw! Mój klient chciał tylko zrobić sobie dom. Obrońca Amelka, lat 9: A potem mógłby tam zamieszkać jakiś ptak albo myszka. Oskarżyciel Natalka, lat 8: […]

Więcej

Miłość o zapachu śliwek

07 Lip, 2016

  Piękna ciepła pogoda, letnie słońce grzejące wysoko na niebie. Stragany rozkwitające zapachami i barwami różnorakich owoców. Zakochani chodzący pod rękę ulicami wśród żółtych kwitnących mleczy. Siedzenie w budynku w takich warunkach prowadzi do wyrzutów sumienia nie jednego. Wszystkie ciepłoluby  opuszczają swoje zimowe kryjówki i cieszą się z nadchodzących wakacji. Na spacery możemy wybierać pobliskie […]

Więcej

Z psem na pachnicę dębową

14 Cze, 2016

Nowatorski projekt szukania drzew zasiedlonych przez rzadki gatunek chrząszcza, pachnicę dębową, prowadzi wrocławska dyrekcja Lasów Państwowych. Leśnikom mają pomagać specjalnie przeszkolone psy. Pomysłodawcami projektu są Wojciech Mazur, naczelnik Wydziału Ochrony Ekosystemów RDLP we Wrocławiu oraz nadleśniczy Nadleśnictwa Żmigród. To właśnie oni rok temu zaczęli starania o dofinansowanie projektu ze środków funduszu leśnego. – Wiadomo, że […]

Więcej